AMBULANTE ONDERSTEUNING Noord-Holland

AMBULANTE ONDERSTEUNING Noord-Holland

Met ambulante ondersteuning gaat het meestal om eenvoudige levensverrichtingen waarmee de cliënt in het dagelijks leven meer moeite mee heeft. Dagelijkse intensieve verzorging in de vertrouwde omgeving is natuurlijk ook mogelijk. Wij houden zoals gewoonlijk een intake-gesprek met de cliënt en verrichten de zorg zoals vooraf is afgesproken

Ambulante ondersteuning valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), wat inhoudt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de betaling van uw ambulante verzorging. Hiervoor zijn wel enkele eisen aan verbonden

BEGELEIDING AANVRAGEN

Begeleiding valt voor de meeste mensen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Ambulante ondersteuning valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (). De gemeente is dus verantwoordelijk voor de financiering. U kunt ambulante ondersteuning aanvragen als u voldoet aan de volgende eisen;

  • u staat ingeschreven bij de desbetreffende gemeente
  • u bent 18 jaar of ouder
  • u heeft moeite met het dagelijks leven door een beperking of chronische ziekte
  • de mensen om u heen (familie, vrienden, kennissen etc.) kunnen u niet voldoende hulp verlenen
  • u valt niet onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Mocht dit wel het geval zijn en u woont thuis, kunt u i.p.v. begeleiding aanvragen bij de gemeente, ambulante ondersteuning aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg.

Als u uw ambulante ondersteuning ontvangt namens de Wlz, dan wordt er eigen bijdrage verrekend. U betaalt geen eigen bijdrage wanneer u uw ondersteuning ontvangt via de Wmo.