BHV Herhaling Cursus Engelstalig

 199,00

Engelstalige BHV herhalingscursus ter verlenging van uw BHV certificaat.

  •  1-daagse praktijktraining
  •  inclusief lotus

Description

Omschrijving

Door de positie die Nederland inneemt in de wereldeconomie zie we een toename van internationale bedrijven in Nederland. Naast en ook door deze trend zijn er steeds meer bedrijven waar de Engelse taal de eerste- of tweede taal is die wordt gebruikt om op de werkvloer te communiceren. Dit heeft gevolgen voor de communicatie tijdens incidenten. Wat verwacht u als BHV’er van de collega’s wanneer u in actie moet komen?

In de praktijk zien we vaak dat medewerkers met een andere nationaliteit dan de Nederlandse op hun bedrijf of opleiding al training hebben gekregen op het gebied van BHV en EHBO. Voor hen is deze BHV Herhaling geschikt. Bent u of is uw werknemer niet opgeleid of zeker van zijn of haar kennis dan adviseren wij de BHV Engelstalige Basis Opleiding te volgen voorafgaand van een E Learning.

Specificaties
SPECIFICATIE OMSCHRIJVING
Duur 1 dag
Tijdsduur 09:00 tot 16:30
Studiebelasting Geen
Vooropleiding Recente kennis van BHV en EHBO
Certificaat Erkend BHV certificaat met een geldigheid van één jaar
Groepsgrootte Maximaal 13 personen
Korting Bij inschrijven van meer dan één persoon op een zelfde cursus in één inschrijving ontvangt u coulancekorting: 1% bij twee personen, 2% bij drie personen, 3% bij vier personen, en 4% bij vijf of meer.

Inhoud

BHVNederland verzorgt deze training door middel van een praktische benadering. De onderdelen die worden behandeld zijn de competenties die de Bedrijfshulpverlener moet beheersen;

  • Spoedeisende- en niet spoedeisende eerste hulp
  • Brandbestrijding
  • Ontruiming

Kosten

Kosten voor deze dag bedragen € 199,- exclusief btw. per persoon. Dit is inclusief kosten voor de praktijk dag, het door Kiwa erkende BHV certificaat (1 jaar geldig), de lunch, koffie en thee.

Klik op de rode knop Kies datum & locatie om u direct aan te melden. Wanneer er sprake is van vijf of meer bedrijfshulpverleners in uw bedrijf dan is een training op uw locatie (incompany) interessant.

English

Emergency Response Officer

Due to the position that the Netherlands occupies in the world economy we see an increase in international companies in the Netherlands. Besides and also because of this trend there are more and more companies where English is the first or second language that is used to communicate on the work floor. This has consequences for communication during incidents. What do you expect as a member of the emergency response team when you have to take action?

In practice, we often see that employees with a nationality other than the Dutch employees who have already received training in the field of emergency response and first aid. For them this BHV repetition course is suitable. If you or your employee is not trained or sure of his or her knowledge, we advise you to follow the BHV Basic Course in English prior to an E-Learning.


Details of the training

Duration: 1 day
Study load: none
Previous education: recent knowledge of ER and first aid
Certificate: recognized BHV certificate with validity of one year
Group size: up to 15 people

BHVNederland provides this training through a practical approach. The components that are being treated are the competences that the in-house Emergency Officer must control;

  • Emergency and non-emergency first aid
  • Firefighting
  • Clearance

This practice day starts at 9:00 am and lasts until about 4:30 pm

Costs

Costs for this course are €199,- excluding VAT per person. This includes costs for the practice day, the official Emergency Officer certificate (valid for 1 year), lunch, coffee and tea.

Sign in your participants now for the Emergency Response training by clicking the red button Kies datum & locatie (if you understand Dutch), or call our customer support department at telephone +31 75-204 06 80.

When a company has six or more people who need refreshment- or basic Emergency Response training at once, an In-company training at the own location becomes an option. Ask for more details about this by sending an e-mail to info@nhzorg.nl or by telephone +31 75-204 06 80.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BHV Herhaling Cursus Engelstalig”

Your email address will not be published. Required fields are marked *