Wonen Onder Begeleiding

Kleinschalig wonen

Noord Holland Zorg is voornemens om op korte termijn te starten met een kleinschalig woonvorm. Dit plan is helaas gezien de huidige situatie in het land iets vertraagd. Hou voor meer informatie de website in de gaten. 

Het woord zegt het al: kleinschalig. Het betekent dat je naaste in een kleine groep van meestal zes tot acht personen in de woonvoorziening woont. Samen met een team van vaste medewerkers van Noord Holland Zorg vormt de groep een eigen huishouden. De dagindeling wordt samen bepaald en de vragen en gewoonten van de bewoners zijn daarin leidend. Het accent voor de medewerkers van Noord Holland Zorg ligt dan ook op begeleiding en verzorging en minder op verpleging.

Centraal in de kleinschalige woonvoorziening staat de gemeenschappelijke woonruimte. Deze is huiselijk en herkenbaar ingericht zodat iedereen zich er thuis kan voelen. Het huishouden verloopt zo veel mogelijk als thuis. Boodschappen doen, eten koken, eten en afwassen wordt met elkaar geregeld. Je naaste heeft een eigen slaapkamer waar haar meubels en geliefde spulletjes kunnen staan. Clienten mogen zelf bepalen hoe laat ze opstaan en naar bed gaan. In veel van dit soort woonvoorzieningen zijn huisdieren toegestaan.

Betrokkenheid van de familieleden

Je bent als partner, kind, kleinkind, familielid of vriend(in) altijd welkom in een kleinschalige woonvoorziening. Je draagt namelijk bij aan het vormgeven van een ‘normaal’ leven. Je wordt dan ook nauw betrokken bij de zorgverleningvan Noord Holland Zorg aan je naaste en de manier waarop met je naaste om moet worden gegaan. Het vraagt van jou en anderen die dicht bij je naaste staan wel veel inzet en actieve betrokkenheid.

 

Verschillende soorten kleinschalig wonen

Kleinschalige woonvormen zijn er over het algemeen in vier vormen:

Zelfstandige woning in de vorm van een eengezinswoning in de wijk. Meestal gaat het om meerdere woningen bij elkaar die samen de woonzorgvoorziening vormen. Je naaste kan in deze vorm gebruikmaken van buurtvoorzieningen en woont tussen ‘normale’ gezinnen en huishoudens.

Zelfstandige woonruimte in een gespecialiseerde woonzorgvoorziening. De huurappartementen zijn geschikt voor je naaste met dementie en er is 24 uur zorg en hulp aanwezig. Andere zorg zoals huishoudelijke hulp kun je voor je naaste apart erbij regelen.

Aparte groepswoningen in een verzorgingshuis. Het verzorgingshuis heeft een deel (vaak een gang) geschikt gemaakt voor kleinschalige groepsbewoning. Je naaste kan in deze vorm gebruikmaken van de voorzieningen van het verzorgingshuis.